Čistota, rovinnost a stejnorodá kvalita plechů HARDOX umožňuje jejich ohýbání a zakružování.    
Níže uvedená tabulka ukazuje příklady doporučených minimálních hodnot pro volné ohýbání pro různé tloušťky plechu a různé rozteče matrice.