K vrtání lze použít vrtáky z rychlořezné oceli nebo vrtáky ze slinutého karbidu. Typ používaného vrtáku závisí na vrtačce, která je k dispozici, a na její stabilitě. Bez ohledu na typ vrtačky je však nezbytné minimalizovat vibrace.
Otočné nebo sloupové vrtačky
Doporučení pro snížení vibrací a zvýšení životnosti vrtačky:
 • Zajistěte co nejmenší vzdálenost vrtáku od sloupku.
 • Nepoužívejte dřevěné podložky
 • Spolehlivě upevněte obrobek a vrtejte co nejblíže podložkám.
 • Použijte krátké vřeteno a krátký vrták, čímž zajistíte co nejmenší vzdálenost mezi špičkou vrtáku a ramenem.
 • Těsně před tím, než vrták prorazí materiál, uvolněte zhruba na sekundu posun. Jinak by se špička vrtáku mohla v důsledku vůle a pružnosti utrhnout. Až vůle a elasticita vymizí, znovu začněte vrták posunovat.
 • Zajistěte dostatečný přísun chladící kapaliny
Stabilní stroje – frézky, vyvrtávačky, karusely
Za účelem zvýšení produktivity je nutné výhody vrtáků ze slinutého karbidu uplatnit u moderních a stabilních strojů. Lze si zvolit ze tří hlavních typů vrtáků ze slinutého karbidu. Volba typu vrtáku závisí na stabilitě stroje, upnutí obrobku, průměru díry a na požadované toleranci. Vždy používejte co nejkratší vrták.
Chladící kapalina
 • Používejte chladící kapalinu určenou pro vrtání
 • Pravidlo pro vrtání s vnitřním přívodem chladící kapaliny: průtok chladící kapaliny [l/min] » průměru vrtáku [mm]

Celokarbidový vrták 
 • průměry od cca. 3 mm
 • malé tolerance (vysoká přesnost)
 • lze přebrušovat
 • citlivý na vibrace
Vrták s pájenými karbidovými břity
 • průměr od cca. 10 mm
 • malé tolerance (vysoká přesnost)
 • lze přebrušovat
 • méně citlivý na vibrace než celokarbidový vrták
Vrták s otočnými vsazenými břity
 • průměry od cca. 12 mm
 • umožňuje vysokou produktivitu
 • širší tolerance než ostatní typy (menší přesnost)
 • úsporný

HARDOX 400, HARDOX 450, HARDOX 500 mohou být obráběny jakýmkoliv nástrojem s vyměnitelnými destičkami na stabilním, nevirujícím zařízení. Plechy HARDOX mohou být také vrtány na robustních radiálních vrtačkách. jako nástrojů musí být použito tuhých, HSS-Co vrtáků. Při použití vhodných nástrojů mohou být plechy HARDOX i zarovnávány a zahlubovány. Při obrábění, zejména při soustružení, mohou vznikat dlouhé třísky. Toto je zapříčiněno vysokou čistotou oceli.