Plechy HARDOX lze dělit libovolným známým způsobem. Vlastnosti těchto ocelí závisí na konkrétním typu tepelného zpracování. Je nutné vzít v úvahu tepelný příkon při dané metodě dělení. To znamená, že by se měl respektovat vliv tepelně ovlivněné zóny (TOZ), nebezpečí vzniku trhlin při dělení a možné posunutí plechu při dělení.
Řezání plazmou
Plazmou lze řezat plechy s tloušťkou až 40 mm. Šířka řezu je 2-4 mm. Povrch řezu je velmi kvalitní, ale hrany mají tendenci zešikmovat. TOZ má obvykle 5 mm. Rychlost řezání je vysoká. Kvůli snížení vlivu na životní prostředí ve formě hluku a znečištění vzduchu lze řezat plazmou pod vodou. Tímto se minimalizuje i posunování plechu.
Řezání plamenem
Pro řezání plechů HARDOX lze použít butan/propan i acetylén. Tato metoda se používá nejčastěji a hodí se pro všechny tloušťky plechů. Šířka řezu je 2-5 mm a šířka TOZ 4-10 mm. Obě tyto hodnoty závisí na tloušťce plechu a rychlosti řezání. Tolerance rozměrů u tenkého plechu není nijak zvlášť dobrá. Z tohoto důvodu se obtížně řežou úzké tvary. Se zvyšující se tloušťkou plechu a tvrdostí stoupá nebezpečí vzniku trhlin. Aby se tomu zabránilo, doporučujeme plech předehřát nebo snížit rychlost řezání.
Tepelně ovlivněná zóna
Při řezání různými metodami vzniká z důvodu tepla na řezu tepelně ovlivněná zóna (TOZ). Šířka této zóny a její ovlivnění (tvrdost) závisí na několika činitelích
  • Metoda a rychlost řezání určují tepelný příkon. Čím je tepelný příkon vyšší, tím je TOZ širší.
  • Při řezání malých dílů nestačí objem kovu odvádět přiváděné teplo.Teplota plechu se může natolik zvýšit, že tvrdost celého dílu klesne.
Řezání pod vodou
  • Pod vodou lze řezat plazmou i plamenem. V obou případech se zmenší šířka TOZ.
  • V důsledku rychlejšího ochlazování bude tvrdost řezané hrany stejná nebo poněkud vyšší než tvrdost základního materiálu.
  • Když se řeže pod vodou, měla by se snížit rychlost řezání.
  • Malé části lze řezat bez nebezpečí, že se tvrdost sníží.
  • Voda funguje jako chladící médium a zajišťuje rovnoměrnější teplotu plechu, takže se sníží i posunování plechu na pracovním stole.

 

Nabízíme:

  • Řezání laserem
  • Řezání plazmou
  • Řezání plamenem